wykonawcę inżynierowie

Tabeli klasyfikacyjnej grunt    mur-oporowy

Użyj tabeli klasyfikacyjnej, aby prawidłowo określić podstawowe parametry występującego gruntu na terenie budowy. Przedstawione w niej wartości są przybliżone. Aby uzyskać dokładne parametry gruntu, należy wykonać badania i sporządzić dokumentację geotechniczną.


Tabeli klasyfikacyjnej grunt
Rodzaj gruntu Kąt tarcia wewnętrznego* Nośność gruntu Równoważne ciśnienie cieczy
Glina 27° 119.700kPa 7.9kN/m³
Gleby mieszane 32° 167.580kPa 5.5kN/m³
Piasek/Żwir 36° 191.520kPa 4.7kN/m³Typowe wartości kąta tarcia wewnętrznego i ciężar gruntu po zagęszczeniu
do 95% normalnej próby Proctora
Rodzaj gruntu Kąt wewnętrzny tarcia gruntu Ciężar gruntu
tłuczeń, żwir 34° + 110-135
Czyste piaski 32 - 34° 100-130
Piaski pylaste/ pył piaszczysty 28 - 30° 110-125
Ił piaszczysty 26 - 28° 100-120
Inne rodzaje gruntów Ustalone w laboratorium