wykonawcę inżynierowie

AutoCAD Projekty

Ten rysunek służy jedynie jako wstępny projekt. Nie może być użyty jako ostateczny projekt do celów budowlanych bez zatwierdzenia przez inżyniera z uprawnieniami. Dokładność i wykorzystanie informacji zawartych w tym dokumencie mogą być użyte jedynie na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik musi sprawdzić każdy szczegół pod względem dokładności.

Typowy przekrój muru

Typowy przekrój
grawitacyjnego mur

Typowy przekrój grawitacyjnego mur
pdfdwg

Typowy przekrój
muru zbrojonego

Typowy przekrój muru zbrojonego
pdfdwg

Zastosowanie
wewnętrznego kąta

Zastosowanie wewnętrznego kąta
pdfdwg

Zastosowanie
zewnętrznych narożników

Zastosowanie zewnętrznych narożników
pdf dwg

Zastosowanie
zewnętrznego łuku

Zastosowanie zewnętrznego łuku
pdfdwg

Zastosowanie
wewnętrznego łuku

Zastosowanie wewnętrznego łuku
pdfdwg

Drenaż

Zastosowanie
pionowego drenażu

Zastosowanie pionowego drenażu
pdfdwg

Chodnik i ziemia
pokryte błotem

Chodnik i ziemia pokryte błotem
pdfdwg

Ogrodzenie

Ogrodzenie bez
obciążenia wiatrem - wariant 1

Ogrodzenie bez obciążenia wiatrem - wariant 1
pdfdwg

Ogrodzenie bez
obciążenia wiatrem - wariant 2

Ogrodzenie bez obciążenia wiatrem - wariant 2
pdfdwg

Ogrodzenie obciążone
wiatrem - wariant 1

Ogrodzenie obciążone wiatrem - wariant 1
pdfdwg

Ogrodzenie obciążone
wiatrem - wariant 2

Ogrodzenie obciążone wiatrem - wariant 2
pdfdwg

Bariera z
muru dwuściennego

Bariera z muru dwuściennego
pdfdwg

Barierka ochronna
bez obciążenia

Barierka ochronna bez obciążenia
pdfdwg

Mur z obciążoną
barierką ochronną

Mur z obciążoną barierką ochronną
pdfdwg

Muru przy wodzie

Zastosowanie niskiego
muru przy wodzie

Zastosowanie niskiego muru przy wodzie
pdfdwg

Zastosowanie wysokiego
muru przy wodzie

Zastosowanie wysokiego muru przy wodzie
pdfdwg

Więcej przekrój muru


Bariera z
muru dwuściennego

Bariera z muru dwuściennego
pdfdwg

Zastosowanie
muru żelbetowego

Zastosowanie muru żelbetowego
pdfdwg

Szczegół połączenia
gwożdzia

Szczegół połączenia gwożdzia
pdfdwg

Szczegół połączenia
kotwy

Szczegół połączenia kotwy
pdfdwg

AB Dane etap
wykończeniowy

AB Dane etap wykończeniowy
pdfdwg

Sczcegóły wykończenia
stopni AB

Sczcegóły wykończenia stopni AB
pdfdwg